26610 42719

Εμπορικοί χώροι

  • Εστιατόρια
  • Supermarket
  • Νοσοκομεία
  • Ξενοδοχεία

Μικροί & Μεγάλοι Εμπορικοί χώροι

Τα προβλήματα που μπορούν να παρουσιαστούν από την ύπαρξη παρασίτων ποικίλλουν σύμφωνα με τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, γι’ αυτό είναι σημαντικό το δικό σας πρόγραμμα υπηρεσιών παρασιτολογικού ελέγχου να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στους δικούς σας παρασιτολογικούς κινδύνους.

Για παράδειγμα, κάποια παράσιτα αποτελούν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο για ορισμένα είδη επιχειρήσεων – οι σκώροι αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για εταιρείες που ασχολούνται με υφάσματα, οι κατσαρίδες για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τροφίμων ή οι κοριοί για τα ξενοδοχεία -βεβαιωθείτε ότι το δικό σας πρόγραμμα υπηρεσιών καλύπτει όλες τις συγκεκριμένες απειλές που αντιμετωπίζετε.

Η ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΚΗ ΒΑΒΟΥΛΗΣ  δημιουργεί προγράμματα καταπολέμησης παρασίτων πλήρως εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ, ΕΟΦ και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ISO, HACCP και ανταποκρίνεται  με ίσο βαθμό σοβαρότητας και υπευθυνότητας ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης.